Historia åk 7

advertisement
Historia åk 7
Centrala teman:
Livet på 1800-talet och nationalitetsidén
●
Den industriella revolutionen
●
Det finländska samhället omvandlas
●
Historia åk 8
●
●
Centrala teman:
Från stormakternas maktkamp till första världskriget
och dess följder
●
Depressionens och totalitarismens tid
●
Tiden under andra världskriget
●
Finland från 1950-talet till idag
●
Världen efter andra världskriget till idag
Samhällslära
Centrala teman:
●
Individen och lagen
●
Individen och politiken
●
Individen och ekonomin
Download