Den industriella revolutionen

advertisement
planering svenska åk 8 vecka 39-41
Den industriella revolutionen
Tillsammans med SO:n ska vi arbeta med att skriva en berättelse som utspelar sig under
den industriella revolutionen i England. Den flygande skytteln, barnarbete och ånglok är
några av orden du kommer att bekanta dig närmare med. Du reser alltså tillbaka i tiden…
och eventuellt kommer du också tillbaka.
Hur?
 Du börjar med att lära dig en del om varför allt det här hände och varför
det hände i England.
 Vi pratar lite om beskrivningar och gestaltningar. (Vi har också repeterat
skrivregler)
 Vi pratar om hur man kan börja en sådan här typ av text och hur man på
ett bra sätt väver ihop fakta med ”hittepå”.
 På SO- och svensklektioner (sammanlagt ca 8 lektioner) skriver du på
dator.
 När du börjar närma dig slutet på berättelsen ska du få läsa ett par av de
andras berättelser och då ska ni ge respons och därefter ska du bearbeta
din egen text.
Vad bedöms?





Hur väl du bygger upp din berättelse och hur väl den hänger ihop.
Hur väl du beskriver och gestaltar.
Hur väl du följer språkets normer inklusive hur du skriver dialog.
Hur väl du väver in fakta i berättelsen.
Hur du ger och tar emot respons.
Download