Industrins genombrott

advertisement
Industrins genombrott
Samhällen utvecklas och förändras. Efter många hundra år där jordbruket var
basnäringen i samhället sker nu en stor samhällsförändring, en revolution. Det krävs
givetvis en hel del förutsättningar för att en revolution ska äga rum, vilka faktorer
ligger bakom övergången från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle? Detta är
en av de stora frågorna som vi ska behandla i arbetsområdet, välkomna til industrins
genombrott.
Undervisningens innehåll
Industriella revolutionen
Bedömning
Dina kunskaper kring revolutionen
Din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser
Din förmåga att använda begrepp
Din förmåga att resonera kring källors trovärdighet
Frågeställningar
Vilka förutsättningar krävdes för att den industriella revolutionen skulle kunna
genomföras?
Hur påverkades människornas levnadsvillkor och värderingar av den industriella
revolutionen?
Stödmallar
Orsaker
Politiska
Sociala
Ekonomiska
Sociala
Ekonomiska
Konsekvenser
Politiska
Download