Vad ni skall kunna om revolutioner ht2015

advertisement
Vad skall du kunna till provet?
Upplysningen
-
De viktigaste filosoferna. Vilka var de och vad hade de för tankar?
Vilka tankar var framträdande under denna tid? Fundera på likheter och skillnader mellan de
olika filosofernas ståndpunkter. Använd gärna följande analysfrågor när du läser på: Synen
på staten, individen, samhället, staten, kollektivism och individualism.
Amerikanska revolutionen
-
Se Håkans sammanställning som ni har fått ut (finns också på Håkans hemsida)
Industriella revolutionen
-
Varför industrialiserade England först?
Utvecklingen inom textil- och järnindustrin. Take-off-teorin.
Synen på industrialiseringen
Franska revolutionen
- Orsaker
- Skillnader mellan de två revolutionerna (1789, 1792)
Napoleontiden
-
Vad Bengt vandrar igenom idag….
Provsidor
191-195 upplysningen
213-220 industriella revolutionen
199-206 franska revolutionen
207-212 Napoleon
196-198 USA
Download