Amerikanska revolutionen

advertisement
Instuderingsblad
Den amerikanska revolutionen
● Varför utvandrade folk till Amerika?
● Vilka länder koloniserade Amerika? Hur såg den geografiska fördelningen ut?
● Indianer och kolonister.
● Namnen på några av de brittiska kolonierna. Var låg de?
● Olikheter mellan de olika brittiska kolonierna.
● Självständighetsdeklarationen.
● Sjuårskriget och dess påverkan på händelseutvecklingen.
● Tepartyt i Boston.
● Själva kriget. Vem vann och varför?
● Den amerikanska författningen. Hur skulle makten fördelas och varför?
● Den amerikanska flaggan.
● Varför blev den amerikanska revolutionen en förebild på flera håll i Europa?
Den franska revolutionen
● Orsaker till revolutionen.
● Stormningen av Bastiljen
● Stånden
● Den franske kungen och drottningen.
● Själva händelseförloppet.
● Nationalförsamlingen
● Eden i Bollhuset
● Revolutionsledare under skräckväldet.
● Varför angrep andra länder Frankrike?
● Napoleon Bonaparte – Hur kunde han så snabbt efter revolutionen utropa sig
till fransk kejsare?
● På vilket sätt var Franskrike förändrat av revolutionen och hur påverkade
revolutionen händelseutvecklingen i resten av Europa?
● Vad var Code Napoleon?
● Måttsystemet
Download