Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt

Kursplan i Historia på Alsalamskolan enligt kursplan 2011
Målen för år 8
Eleven skall kunna:
EUROPA TAR FORM:
Ett splittrar Europa
Nya uppfinningar - Konsten att trycka böcker
Feodalism, handel och städer
VÄRLDSKARTAN RITAS: Nya vägar till sjös
Columbus resor till Amerika –Vasco da Gama seglar till Indien
Cortés erövrar Mexico
Handelsutbytet över Atlanten, Kina – mittens rike
TRE STORMAKTER: Huset Habsburg, Frankrike och kung sol, England – den nya världsmakten
DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN Kolonierna gör sig fria, Kriget mot Storbritannien
Amerikas förenta stater – USA:
FRANSKA REVOLUTIONEN: Bastiljen faller – fem år av revolution 1789 – 1794
Napoleon erövrar EUROPA OCH Frankrike byggs upp.
Jordbruk och industri
Uppfinningar och fabriker, Ånga , järn och kol
Arbetarna sluter sig samman
DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN: Kungar och adel försöker slå tillbaka
Konservatism, liberalism och socialism, Nationalismen
Revolter i Europa
Preussen – en ny stormakt i Europa
DRÖMMEN OM ETT EUROPA I fredag FÖRÄNDRINGAR I NORDEN
Napoleonkrigen påverkar Norden
Kungens makt minskar
Nya gränser i Norden
LEVA I SVERIGE – JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH INDUSTRI:
Livet i den gamla byn
Jordbruket förändras, Skogsbruket,
Sverige industrialiseras, Människorna vid maskinerna
Till Amerika
Läsning: Inläsning av fakta i lärobok och studiehäften.
Skrivning: Skriva svar på frågor i läromedlen.
Tal och samtal: Delta i övergripande frågeställningar – egna och andra elevers.
Undervisningen ska innehålla:
Viktigt med en källkritisk hållning! Informationssökning:
Böcker, kartor, arbetsblad, studiehäften, film och dator.