Planering i svenska v 39 – 40 Nästa vecka ( onsdag för 7:1 och 7MR

Planering i svenska v 39 – 40
Nästa vecka ( onsdag för 7:1 och 7MR , och torsdag för 7:2 ). kommer vi att ha ett
prov i rättstavning. Jag kommer att läsa upp ord från alla de listor de haft i läxa.
Vi ska även arbeta med argumentation i både tal och skrift. Syftet med detta är att ”
skolan i sin undervisning i svenska ska sträva efter att eleven utvecklar en språklig
säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande,
kontakt och påverkan.”Citat från Kursplan för Svenska, Mål att sträva mot.
Karin