Inför NP Historia

advertisement
1: Flodkulturer och antika världar, undersöka utvecklingslinjer
• Från jägare till civiliserade
samhällen
• Mesopotamien
• Eufrat & Tigris
• Sociala strukturer
• Kilskrift
• Egypten
•
•
•
•
Nilen
Pyramiderna
Sociala strukturer
Hieroglyfer
2: Amerikanska revolutionen,resonera om orsaker, konsekvenser & kontinuitet
• Orsaker till amerikanska revolutionen
•
•
•
•
•
Storbritanniens kolonier i Amerika
Krig mellan Storbritannien och Frankrike
Boston tea Party
Frihetskriget
Självständighetsförklaringen
• Konsekvenser av amerikanska
revolutionen
• Ett nytt land
• USA’s författning; republik, religionsfrihet,
maktfördelning, federal stat
• Kontinuitet
• Kvinnor ingen rösträtt
• Slavhandeln fortsatte
• Urbefolkning inga rättigheter
2: Franska revolutionen, resonera om orsaker & konsekvenser
• Orsaker till franska revolutionen
•
•
•
•
Ståndssamhälle
Dyra krig
Ludvig XVI & Marie Antoinette
Orättvisor och svält
• Konsekvenser av franska
revolutionen
•
•
•
•
•
Bastiljen stormas
Nationalförsamlingen
Skräckväldet
Napoleon
Frihet, broderskap & jämlikhet
3: Industriella revolutionen & Sveriges 1800tal, undersöka utvecklingslinjer och resonera om orsaker till
• Orsaker industriella revolutionen
• Jordbruket, Kapital, råvaror,
arbetskraft, uppfinningar
• Sveriges 1800-tal
•
•
•
•
•
•
•
Den gamla byn
Byarna sprängs – enskiftet
Befolkningsexplosion
Industrialisering
Folkrörelserna
Liberalism
Kvinnlig rösträtt
4: Första världskriget 1914 – 1918, orsaker till &
konsekvenser, begreppslig förmåga
• Orsaker till och konsekvenser av
• Orsaker
•
•
•
•
Kolonialism
Nationalism
Imperialism
Allianser
• Krig
• Skottet i Sarajevo
• Skyttegravskrig
• Konsekvenser
• Versaille freden
• Ett nytt Europa – ny karta
5: Andra världskriget 1939 – 1945, hur kan man använda
sina kunskaper i historia
• Hur kan vi använda våra
kunskaper i historia?
•
•
•
•
•
•
•
Nazism och människosyn
Hitler erövrar Europa
Stalins Sovjet
Kollektivjordbruk
Gulag
Förintelsen
Atombomben
Kalla kriget, källkritik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyskland delas upp i kontrollzoner
Trumandoktrinen
Marshallplanen
Berlinblockaden
NATO och Warszawapakten
Kubakrisen
Terrorbalans
Vietnamkriget – dominoteorin
Muren faller
Sovjetunionens kollaps
Download