Kursmoment Historia A HI1201
Källkritik och historiesyn
Medeltid
Feodalismen
Kyrkan
Städer och handel (ev. Vikingarna)
Upptäckter/Renässans/Reformation
Upptäckter och världsbild
Nationalstater och religionskrig
Sverige (Gustav Vasa och Stormaktstiden)
1700-talet
Upplysningen
Franska revolutionen med Napoleon
Sverige (kort)
1800-talet
Industriella revolutionen
Ideologier
Nationalismen
Imperialismen
Sverige: liberala reformer, utrikespolitik, demokratiska genombrottet
1900-talet
Första världskriget
Ryska revolutionen inkl. tsartiden
Mellankrigstiden, ekonomi och politik
Andra världskriget
Kalla kriget
Kommunismens sammanbrott
Aktuella konflikter