Kursmoment Historia A HI200

advertisement
Kursmoment Historia A HI1201
Källkritik och historiesyn
Medeltid
Feodalismen
Kyrkan
Städer och handel (ev. Vikingarna)
Upptäckter/Renässans/Reformation
Upptäckter och världsbild
Nationalstater och religionskrig
Sverige (Gustav Vasa och Stormaktstiden)
1700-talet
Upplysningen
Franska revolutionen med Napoleon
Sverige (kort)
1800-talet
Industriella revolutionen
Ideologier
Nationalismen
Imperialismen
Sverige: liberala reformer, utrikespolitik, demokratiska genombrottet
1900-talet
Första världskriget
Ryska revolutionen inkl. tsartiden
Mellankrigstiden, ekonomi och politik
Andra världskriget
Kalla kriget
Kommunismens sammanbrott
Aktuella konflikter
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards