Samband mellan den franska
och industriella revolutionen
1800-talet och
det första världskriget
Franska revolutionen (tanken att tillhöra en
nation, väcks under denna tid)
Nationalismen (enande/splittrande)
Spänningar (kapprustning, allianser, imperialism)
Det första världskriget
Industriella revolutionen (maskiner och bl.a. vapen tillverkas i
massor)
Imperialismen (skaffa kolonier i jakten på råvaror och marknader)
Spänningar (kapprustning, allianser, nationalism)
Det första världskriget