REVOLUTIONERNAS TID

advertisement
År 8
REVOLUTIONERNAS TID
Vi arbetar nu under några veckor med två revolutioner, som på flera
sätt har förändrat världen. Det är den amerikanska och den franska
revolutionen, som båda skedde i slutet av 1700-talet. Nya tankar om
hur samhället skulle styras ledde till att gamla makthavare tvingades
dela med sig av sin makt och sina privilegier. Frihet, jämlikhet och
broderskap är vad folket vill uppnå.
När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna följande:
Vetenskapens århundrade (1600-talet)
- Beskriva hur vetenskapsmännens sätt att arbeta förändras och ge
exempel på några nya upptäckter som görs.
- Förklara varför kyrkan reagerar så negativt på dessa upptäckter.
Upplysningstiden (1700-talet)
- Ge exempel på upplysningsförfattare och berätta om de nya idéer
och tankar de förde fram till folket.
Amerikanska revolutionen
- Beskriva varför kolonisterna i Nordamerika vill bli självständiga
och vad detta leder till.
- Berätta när och hur det nya landet USA bildas.
- Beskriva hur landet skulle styras och vad som, för denna tid, var så
speciellt med det.
- Förklara varför den amerikanska revolutionen ibland kallas för ”den
ofullständiga revolutionen”.
Materiel:
Genomgångar med Annika
Stencilhäften (kompendier)
Anteckningar
Hi år 8
REVOLUTIONERNAS TID
Franska revolutionen
- Veta när den var.
- Berätta om hur det franska samhället såg ut före revolutionen,
med ståndsindelning, orättvisor och missnöje.
- Berätta om Nationalförsamlingens bildande, hur detta ledde till
stormningen av Bastiljen och hur revolutionen spred sig till landsbygden.
- Förklara vad man ville uppnå med revolutionen och ge exempel på
förändringar som genomfördes under denna.
- Förklara vad som hände under skräckväldet.
- Beskriva vad som blev resultatet av revolutionen.
- Veta vem Napoleon var och vad han gjorde sig känd för.
Materiel:
Genomgångar
Hi-boken sid. 187-203
Anteckningar
Film
Download