Instuderingsfrågor: Franska revolutionen (Historia 2 s.54-73)
Bakgrunden till revolutionen (57 - 61)
1. Vad är privilegier och varför hade adelsmän privilegier bönderna inte hade?
2. Ge exempel på några av adelns privilegier.
3. Vilka var de nya idéerna under den s.k upplysningen?
4. De nya idéerna handlade om hur samhället skulle se ut. Hur skulle ett bra samhälle se
ut enligt filosoferna a) Voltaire b) Montesquieu c) Rousseau?
5. På vilket sätt inspirerade USA revolutionärerna i Frankrike?
6. Varför blev det upplopp och plundringar i Paris våren 1789?
7. Varför var den franska ekonomin så dålig åren kring revolutionen?
8. Hur var den franska riksdagen indelad?
9. Vad var nationalförsamlingen?
Bastiljen juli 1789 (55-56)
10. Berätta kort i punktform om vad som hände vid Bastiljen (3-4 meningar).
Förändringarna i Frankrike under revolutionsåren (61 - 65)
11. Hur förändrades det franska samhället i augusti 1789?
12. Vem var ”tjocke bagaren” och varför kallades han så?
13. Vilken roll spelade svensken Axel von Fersen under denna tid?
14. Varför spreds oro i Paris 1792?
15. Vilken var nästa stora förändring i samhället? (med tanke på hur landet styrs)
16. Vad kallas perioden 1793-1794 och varför har tiden fått detta namn?
Napoleon Bonapartes väg till makten (65 - 66)
17. Berätta i punktform med 3-4 meningar hur Napoleon kom till makten i Frankrike.
18. Ge tre exempel på reformer (fredliga förändringar) som Napoleon lät genomföra.
Krigen i Europa under Napoleon (66 - 70)
19. Varför fick slaget vid Trafalgar så stor betydelse?
20. Vad hände vid Austerlitz 1805?
21. Vad hände då Frankrike anföll Ryssland 1812?
22. Varifrån kommer uttrycket ”möta sitt Waterloo”?
Bestående spår av revolutionen (71 - 73)
23. Vilka idéer och förändringar från den franska revolutionen har ansetts som så viktiga
att du, mer än 200 år senare, måste sitta och läsa om dem???