Revolutioner - von Bahrs skola

advertisement
Revolutioner
•
•
Revolution, snabb förändring med hjälp av våld.
Upplysningen, under upplysningen började man säga att alla människor var födda lika
och fria. För första gången fanns de som sa att gud inte finns. Under upplysningen
började man lita på vetenskapen.
Amerikanska revolutionen
•
•
•
•
•
På 1600-talet så kom det invandrare till Nordamerika.
Det bildas 13 st. kolonier i Amerika, de styrdes av Storbritannien.
Britterna la sig inte i vad kolonierna gjorde, men de krävde skatt.
Europa tjänade på att de fick varor från kolonierna.
I Europa så hade Storbritannien och Frankrike störst makt och de kom i krig med
varandra på 1760-talet.
• På grund av kriget så behöver Storbritannien mer pengar och de tar alltmer skatter från
kolonierna i USA.
• Amerikanerna blir arga och startar ett uppror och kom att förklarar sig självständiga.
Orsaker:
1. Amerikanerna ville bli fria från Storbritannien och bestämma själva.
2. De vill slippa betala skatt till Storbritannien.
Händelser:
• 1773 Boston Tea party, amerikanerna klädde ut sig till Indianer och gick ombord på
skeppen och kastade av teet som fanns ombord. För att de inte ville betala skatt på
teet.
• 4 juli 1776 förklarar sig USA för självständiga och krig utbryter mot Storbritannien.
• Så småningom hjälper Frankrike amerikanerna.
• Kriget varade i 6 år och först 1783 blev USA fria.
Konsekvenser:
• 4 juli är USA:s nationaldag.
• 1787 utarbetas författningen i USA, den gäller fortfarande.
• Tredelad makt, 1) president 2) Kongressen (senaten och representanthuset) 3) Högsta
domstol
• Första presidenten var George Washington
Franska revolutionen
• 1789 blir det revolution i Frankrike.
• Folket ville ha det bättre och ville bli av med kungen.
Orsaker:
• Kung Ludvig XVI var en svag kung som inte hade så bra koll. Hans fru Marie
Antoinette var från Österrike och var inte omtyckt. Hovet levde ett liv i lyx.
• Ståndssamhället bestod av tre delar adel, präst och tredje ståndet, som var 98% av
befolkningen. Inom gruppen tredje ståndet fanns alla slags människor, både fattiga och
rika. De hade ingen makt.
• Krig kostar pengar och Frankrike krigade mycket, bl. a. mot Storbritannien.
• Bara tredje ståndet betalade skatt, adel och präster hade rätt att ta ut skatt.
• Dåliga skördar, ett antal år på 1780-talet hade det blivit dåligt med mat. Många svalt.
• Upplysningen kom från Frankrike. Två viktiga personer var Voltaire och Rousseau. De
kom med idéer att alla människor var lika värda alla kunde tänka själva.
Händelser:
• I maj 1789 sammankallas riksdagen för första gången på länge. Adeln, prästerna och
tredje ståndet hade varsin röst.
• I juni så blev tredje ståndet utelåsta från sin lokal, de samlades istället i en bollhall.
Eden i bollhuset.
• 14 juli stormningen av Bastiljien 1789. Det är starten på revolutionen.
• I augusti avskaffas adelns och prästernas privilegium, de tvingades betala skatt och
fick inte ta in skatt från vanligt folk.
• 1791 försöker kungafamiljen att fly, men det misslyckades och de fängslades, Alla 4 i
familjen avrättades med Giljotin.
Konsekvenser:
• Efter ett tag tog makthavarna allt hårdare tag och skräckväldet infördes.
• Under skräckväldet blev ledarna allt mer misstänksamma och allt fler avrättades.
• Frihet, jämlikhet och broderskap, slagord under franska revolutionen.
• Hur har revolutionerna påverkat vår nutid?
 Fler får rösträtt, idag har alla rösträtt. Allt har blivit mer demokratiskt och jämlikt. Idag
är det förbjudet med tortyr. ( Detta gäller västvärlden). Fler länder har blivit fria, inga
kolonier längre. Människan är mer fri idag.
 Vi har fått vårt måttsystem från franska revolutionen.
Industriella revolutionen
•
Industriella revolutionen sker i alla länder fast på olika tider. Den startar i
Storbritannien i mitten på 1700-talet.
• I Sverige startar den i mitten av 1800-talet.
• Industriella revolutionen var en utveckling, inte en omstörtning av samhället.
• Hela revolutionen är en förändring från ett jordbrukssamhälle till ett fabrikssamhälle.
Orsaker:
• För att kunna starta fabriker behövs; arbetskraft, råvaror, teknik, energi, kapital och
marknad.
• Det behövs mer mat, så att en del kan arbeta med annat. Jordbruket blev vid den här
tiden effektivare.
• Det kom bättre redskap av järn, nya växtarter, bättre kunskap om jorden, avel,
växelbruk och skifte (gå från många små åkrar till några stora), det blev effektivare.
• När det blev effektivare så blev det arbetskraft över.
• Råvaror behövdes för fabrikerna. Det behövdes kol, järn och ull till tyger.
Storbritannien hade mycket kol och järn. Ull blev det brist på och de började importera
bomull från sin koloni Indien.
• Teknik, spinnmaskiner, vävmaskiner, ångmaskiner.
• Järnvägar och ångbåtar kom i början på 1800-talet. dessa var viktiga för transporter av
varor.
• Kapital är nödvändigt bl.a. kom de från slavhandeln.
• Marknader behövdes och de växte fram i städerna, där folk behövde varor.
• Fackföreningar bildades av folk med samma yrke.
• Arbetarna slogs för att få säkrare arbetsplatser, vettiga arbetstider och skälig lön.
Olika politiska inriktningar
•
Konservatism, vill bevara det som har varit. Förändringar ska ske långsamt. De tycker
att de mäktiga, kungen och kyrkan är lämpliga att styra allt. De var också de som
skulle ha rösträtt.
•
•
Liberalism, betyder fri, alla får rösta, äga företag och bestämma över sig själv.
Religionen är viktig, men kyrkan ska inte ha makt. Staten ska inte bestämma för
mycket.
Socialism, (socius=kamrat) är för jämlikhet. Alla får rösta. Staten ska ha mycket makt
och äga företagen, allt ska delas lika. Kyrkan ska inte ha makt. (Ibland förbjuds
religionen)
Efter skräckväldet i Frankrike
(extra anteckningar som vi kanske inte kommer att använda)
• Den rika medelklassen (borgare) har makten i Frankrike
• Oroligt, de fattiga missnöjda
• Armén stötte politikerna
1799
• Militärkupp, militären tar makten från politikerna(borgarna)
• Napoleon ledare för militärkuppen
• Napoleon bli diktator i Frankrike
• Napoleon kröner sig själv till kejsare av Frankrike 1804
Reformer
• Numrering av hus
• Moderniserade skolan
• Code Napoléon – grunden för dagens lagböcker
• Metersystemet
• Värnplikt
• Värnpliktsarmén
Befälhavaren Napoleon
• 1805 – anfaller Storbritannien
• Slaget vid Trafalgar
• 1812 – anfaller Ryssland = Napoleons första nederlag
• 1815 – slaget vid Waterloo = Napoleon förlorar makten och tas tillfånga
• Dör i fångenskap 1821 på ön St Helena
Wienkongressen 1815
• Bestämmer hur Europa ska se ut efter Frankrikes fall
• Försöker återskapa hur Europa såg ut innan krigen
• Gav makten till kungafamiljer
• Ville skapa en maktbalans i Europa
• Avskaffandet av slaveriet i Europa
Sverige under Napoleontiden
• Gustav IV Adolf - Motståndare till Napoleon
• Sverige förlorar Finland till Ryssland 1809
• Statskupp mot Gustav IV Adolf som avsätts
• Ny grundlag – Kungen, riksdagen och domstolarna delar makten.
• Jean Baptiste Bernadotte blir kung Karl XIV Johan av Sverige
• Sverige tar Norge 1814
Download