Schema

advertisement
Historia A/I, Vt 2015, Moment 3, Modern historia
Kursansvarig lärare:
Jacob Stridsman (JS)
F135, Humanisthuset, 090-786 60 94
[email protected]
Övriga undervisande lärare: Martin Hårdstedt (MH), Kristina Ledman (KL)
Tisdag
24/3
9.15-12
S104
13.15-15
Onsdag
25/3
Torsdag
26/3
Måndag
30/3
10.15-12
9.15-12
Föreläsning: Industriella revolutionen
10.15-12
Föreläsning: Revolution och reaktion – Den
inre utvecklingen i Europas ledande stater
under 1800-talet (I)
Föreläsning: Revolution och reaktion – Den
inre utvecklingen i Europas ledande stater
under 1800-talet (II)
Föreläsning: Stormaktsrivalitet och
nationalism – Det europeiska statssystemets
utveckling under 1800-talet
Föreläsning: Imperialismen
Föreläsning: Nordamerikansk och
latinamerikansk historia under 1800-talet
Föreläsning: Demografiska och sociala
förändringar
Föreläsning: Svensk och nordisk historia
under 1800-talet (I)
Föreläsning: Svensk och nordisk historia
under 1800-talet (II)
Metodövning Potatiskravallerna
13.15-15
Tisdag
31/3
Torsdag
9/4
N200
9.15-12
Onsdag 1/4 9.15-12
Tisdag 7/4 10.15-12
Onsdag 8/4
Bt102
Introduktion av momentet, Föreläsning:
Franska revolutionen
Föreläsning: Revolutions- och
Napoleonepoken 1792-1815
Föreläsning: Amerikanska revolutionen
Bt102
10.15-12
10.15-12
S312
13.15-15
Tisdagonsdag 1415/4
Tid, gruppindelning och
lokal meddelas senare
Måndag,
tisdag,
onsdag 2728-29/4
Tid och lokal meddelas
senare
JS/KL
MH
JS
MH
JS
Historiedidaktisk övning
KL
Muntlig tentamen
JS,
MH
Kurslitteratur
Delmomentet modern historia behandlar perioden från mitten av 1700-talet fram
till första världskriget och studeras genom följande litteratur:
- McKay m.fl. (åttonde upplagan) från kapitel 21 (The revolution in
politics, 1775-1815) till och med kapitel 26 (Nation Building in the
Western Hemisphere and Australia), (nionde upplagan) från kapitel 22
(Revolutions in the Atlantic World) till och med kapitel 27 (Nation
Building in the Americas and Australia, 1770-1914)
- Thomas Magnusson, Europa och världen ca 1700-1900 (hela boken)
- Harald Gustafsson, Nordens historia (s 169-237)
- Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 17202006. Böndernas och arbetarnas tid (de delar av kapitel 9-14 som tillhör
modern historia)
Download