Blankett, val av muntliga förhör KÖG

advertisement
Kimitoöns gymnasium,
muntliga slutförhör före studentexamen:
___________________
_____________________
Tillnamn
Förnamn
Undertecknad anmäler sig till följande muntliga förhör (sätt ett x för de läroämnen du
anmäler dig till)
Nummer för avlagda kurser
Engelska
___
______________________
Finska
___
______________________
Tyska B2-språk
___
______________________
Franska B3-språk
___
______________________
Ryska B3-språk
___
______________________
Matematik fördj
___
______________________
Matematik allmän
___
______________________
Psykologi
___
______________________
Filosofi
___
______________________
Historia
___
______________________
Fysik
___
______________________
Biologi
___
______________________
Religion
___
______________________
Samhällslära
___
______________________
Kemi
___
______________________
Geografi
___
______________________
Hälsokunskap
___
______________________
Kimito ___/___ _____
__________________________
namnteckning
Download