MALL FÖR SKRIFTLIG RAPPORT:

advertisement
Ö-KOLL Muntligt anförande
MUNTLIGT ANFÖRANDE
Ett muntligt anförande kan översättas som ett tal. Muntliga anförande kan se ut på vitt skilda
vis. Gemensamt för alla anföranden är dock att du som talare tar hänsyn till din publik,
genom att göra ditt tal så intressant som möjligt.
Inledning
Alla muntliga anföranden bör ha en inledning. Med din inledning skall du få din publik
intresserad. Därför kan inledningen vara kort och koncis. Väck uppmärksamhet! Inled aldrig
med att ursäkta dig om det inte är ett stilistiskt drag.
Disposition
Var noggrann i ditt upplägg av talet. Se till att dina övergångar blir logiska. Du kan
exempelvis inleda varje nytt stycke på samma sätt (exempel på detta är Martin Luther Kings
tal ”I have a dream”).
Avslutning
Det är viktigt att du rundar av ditt tal så att publiken förstår att talet håller på att ta slut. Du
kan, i likhet med inledningen, göra din avslutning intressant genom att exempelvis avsluta
med en uppmaning. Ett annat alternativ är att du påvisar ditt avslut genom att säga
”Avslutningsvis vill jag säga...” eller liknande.
Publikkontakt
Se din publik i ögonen så mycket du bara kan. På så vis bibehåller du ett intresse.
Manuskort
Det är otympligt och gör det svårare för dig om du har ditt anförande i ett stort block. Använd
istället mindre manuskort där du skrivit upp ditt tal i punktform.
Att tänka på vid muntliga anföranden
 Kroppsspråk. Hur står du? Vad sänder du ut för signaler?
 Tonläge. Talar du monotont? Använder du samma röstläge eller varierar du?
 Röst. Talar du tillräckligt långsamt, tydligt, starkt?
 Ticks. Vad gör du egentligen? Använder du mycket ”och” ”äh” eller liknande?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards