Svenska som andra språk 1

advertisement
Moment/avsnitt för Svenska som andra språk 1 100 p
Introduktion
- Kursplaner och personlig målsättning
- Egobrev/personligt brev, där frågor gällande
inflytande över undervisningen ingår
- Biblioteksinformation
- Källkritik
Läsförståelse
-
Muntligt
-
Ordkunskap
- Övningar med ordlista
- Ordkunskap, nya ord
Skrivande
-
Tidningsartiklar men frågor och diskussioner
Romaner, noveller modern skönlitteratur av
författad av kvinnor och män för inblick i olika
kulturer, allmänmänskliga teman och svenska
referensramar
- Texter som används i vardagslivet, samhället,
arbetslivet studier
Muntliga presentationer och muntligt berättande
för olika mottagare, samtal och diskussioner
- Argumentation, kunna bemöta andras argument
- Åsikter, kunna tydliggöra sina åsikter
Referat
Recensioner
Bloggbok
Insändare
Kortskrivande
Texter för kommunikation och reflektion
Texter anpassade efter ämne, syfte, situation
och mottagare
- Textuppbyggnad
- Textmönster, ex/ krönika, insändare
- Språkliga drag
Språksociologi
- Olika språk i samhället, ex/ bostadsområden
Grammatik
Språkutveckling/språkhistoria
Formellt och informellt språk - Skillnader mellan tal och skriftspråk
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards