Språksociologi diskussionsfrågor

advertisement
Svenska 1
Språksociologi
1 Tycker ni att killar och tjejer talar på olika sätt? Hur skiljer det sig i sådana
fall? Ge så många exempel ni kommer på!
2 Har ungdomar ett speciellt sätt att tala på? Ge exempel på ord/uttryck/sätt att
uttrycka sig som är typiska för ungdomar. Hur tycker ni att ni pratar jämfört med
t ex era föräldrar?
3 Talar man på ett speciellt sätt om man är född utomlands eller har föräldrar
från annat land? I sådana fall hur och varför? Använder ni slanguttryck som är
lånord?
4 Hur tror ni barn lär sig tala? Har ni lagt märke till hur barns talspråk ser ut
jämfört med vuxnas? Ge exempel!
5 Kan det märkas på en persons sätt att tala att han/hon tillhör olika
socialgrupper? Tror du t ex att välutbildade personer med hög inkomst talar på
ett annat sätt än lågutbildade med låg inkomst? Hur?
6 Vilka svenska dialekter känner ni till? Hur hör ni att personer kommer från
olika delar av Sverige? Finns det fördomar om hur personer från olika delar av
Sverige är till sättet?
7 Hur tror ni svenskan är att lära sig? Går det att kunna två eller fler språk lika
bra? Hur kan man växla mellan språken, eller blandar man ihop dem?
Svenska 1
Språksociologi
Exempel på ämnesområden
Kvinno- och mansspråk
Ungdomsspråk, slang, ”fult språk”
Invandrarspråk/tvåspråkighet/
svenska som andraspråk
(Rinkebysvenska)
Barnspråk
Gruppspråk (i olika socialgrupper,
yrkesgrupper, olika sorters slang)
Dialekter
SMS (MSN)-språk
Övrigt, t ex djurs kommunikation,
teckenspråk, minoritetsspråk
Download