Innehåll i handboken i svenska för andra stadiet

advertisement
Innehåll i handboken i svenska för andra stadiet
Övergripande mål
Motivationsskapande avsnitt
Självtest
Identitet
Varseblivning, medvetande, sinnesintryck
Presentationer
Självkritik, självförtroende
Manligt/kvinnligt (Bok: ”Tala, kvinna!”)
Särart, kultur, litteratur, visor
Meritlista, anställningsintervju, arbetsansökan
Kroppsspråk
Gruppspråk: jargong, dialekt, sociolekt
Subjekt, ”man”, passiv form
Kommunikation
Baserad i identitet
Samspel, rollspel, (Bok: ”Marknadskommunikation”)
Retorik, reklam
Affärskommunikation, telefon, videokonferens
Internet, epost
Rak kommunikation/dubbla budskap
Kritik
Film- och bildanalys
Recensioner
Kritiskt tänkande, informationsbehandling, referat
Källor, källkritik, urval, informationsöverflöd
Argumentationsanalys
Tiden
Filosofiska avdelningen: Språk och verklighet
Aktivt lyssnande
Kejsarens nya kläder: att se bakom skenet
Stil
Massmedia
Marknadsaspekt
Text, stycke, mening, ord, morfem, fonem
Semantik
Kontrastiva analyser mot engelska (exv)
Rätt och fel i normspråket
Interpunktion
Förkortningar
Ordbildning
Download