Affärskommunikation engelska, distans

Affärskommunikation engelska, distans
Anmälningskod
AFFKOM D
Beskrivning
Affärskommunikation engelska
Kursen ger kunskap om engelska språket som kommunikationsmedel både i tal och i
skrift. Du lär dig också att utveckla din förmåga att använda språket i internationella
yrkesmässiga kontakter. Du tränar på att anpassa stil och nivå till sammanhang och
mottagare. Kursen ger dessutom färdighet i att använda informationsteknik inom området.
Du lär dig att utforma och framställa dokument på ett språkligt korrekt sätt.
Förkunskaper
Engelska 5 eller Engelska A
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Handel, ekonomi och juridik
Kurskod
AFFAFÄ00S
Poäng
100
Studieform
Distans
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola