Moderna språk 3, spanska

advertisement
Moderna språk 3, spanska
Anmälningskod
MODSPA03
Beskrivning
Denna kurs kommer att ge fortsatta kunskaper och färdigheter i spanska språket och de
kulturer där spanska talas. Därmed fortsätter vi att lära oss att förstå och använda språket
för kommunikation i vardagliga situationer. Vi kommer bl. a. att utvidga vårt ordförråd, lära
oss mer om grammatik, uttal och att träna skriftlig och muntlig kommunikation.
Förkunskaper
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Språk
Kurskod
MODSPA03
Poäng
100
Studieform
Dagtid
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
Download
Random flashcards
Create flashcards