Moderna språk 2, spanska

advertisement
Moderna språk 2, spanska
Anmälningskod
MODSPA02 K
Beskrivning
Moderna språk 2, spanska
Denna kurs kommer att ge fortsatta grundläggande kunskaper och färdigheter i spanska
språket och de kulturer där spanska talas. Därmed förtsätter vi att lära oss att förstå och
använda språket för kommunikation i vardagliga situationer. Vi kommer bl. a. att utvidga
vårt ordförråd, lära oss mer om grammatik, uttal och att träna skriftlig och muntlig
kommunikation.
Förkunskaper
Moderna språk 1, spanska
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Språk
Kurskod
MODSPA02
Poäng
100
Studieform
Kvällstid
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
Download
Random flashcards
Create flashcards