Moderna språk 1 spanska dagkurs

advertisement
Moderna språk 1 spanska dagkurs
Anmälningskod
MODSPA01-DAG
Beskrivning
För information om ämnet Moderna språk och kursbeskrivning, klicka på kurskoden
nedan.
Förkunskaper
För kursen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk
på grundläggande nivå.
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Spanska
Kurskod
MODSPA01
Poäng
100
Studieform
Dagtid
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
Download