Biologi B, schemalagd
Anmälningskod
BI1202-S1
Beskrivning
Vi kommer att lära oss om cellen och alla de molekyler som styr och påverkar livet t.ex.
hormoner i din egen kropp. Vi går noggrant in på hur kroppen fungerar samt hur växter
fungerar och är uppbyggda. Vi utökar våra kunskaper om gener och så tar vi en titt på
våra mikroskopiska fiender, virus och bakterier. Förutom teoretiska studier så ingår också
laborationer i kursen.
Denna kurs erbjuds endast på dagtid.
Förkunskaper
Biologi A (BI1201)
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Naturvetenskap
Kurskod
BI1202
Poäng
50
Studieform
Schemalagd
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola