Filosofi A - kväll
Anmälningskod
FS1201K
Beskrivning
Kursen ger kunskaper om bl.a. filosofihistoria, semantik, moralfilosofi, livsåskådning,
kunskapsteori, ontologi (läran om verkligheten) och diskussionen om vad som är ett bra
samhälle.
För dig som blir aktuell för antagning: Skolan kommer att kalla dig till ett obligatoriskt
informationsmöte. Tillsammans med skolan planerar du sluttid för dina studier. Först
därefter gör du en eventuell studiemedelsansökan till CSN.
Obs! Om du inte kommer till informationsmötet blir du inte antagen. I så fall får du
söka på nytt till nästa kursstart.
Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk.
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Samhällsvetenskap
Kurskod
FS1201
Poäng
50
Studieform
Kvällskurs
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola