Naturkunskap 1b - Alvis från Gotit

advertisement
Naturkunskap 1b
Anmälningskod
NAKNAK01B
Beskrivning
Denna kurs handlar om frågor som berör hållbar utveckling, livsstil och hälsa, celler och
genteknik samt sex och samlevnad.
Du kommer bl.a. lära dig hur kroppen fungerar i växelverkan med omvärlden, hur du som
individ kan påverka för att bidra till en hållbar värld samt hur genteknik idag kan användas
för att t.ex. säkra bevis i samband med brott.
Förkunskaper
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Naturvetenskap
Kurskod
NAKNAK01b
Poäng
100
Studieform
Dagtid
Kurskod
1:1
Startdatum
Sökbar
t.o.m
Skola
2017-08-14
2017-06-19
2017-08-27
Eductus
Download