Att göra inför kurskvällen
Läs boken "Genteknik som tar skruv". Examninationdelen för denna kväll är en
gruppövning/diskussion som bygger på att ni har läst boken.
Läsanvisningar ”Genteknik som tar skruv”:
Om ni känner att det blir för mycket att läsa hela boken så föreslår jag att ni hoppar över
följande kapitel:
vårt dagliga bröd- imorgon s. 61 (mkt av det som står här tas även upp i andra kapitel)
Gentekniken – ett viktigt verktyg för framtidens jordbruk s. 109 (en hel del av detta tas upp i
Jens kapitel)
Hur kan vi använda genteknik för att förädla skogsträd? S. 127 (förutom delarna som handlar
just om trädförädling ganska mkt en upprepning av vad som sagts i bla Jens kapitel).
Genmodifierade insekter och ryggradslösa djur s. 197
Domesticering av mikroorganismer s. 211
(två intressanta kapitel , men om man nu ska välja bort några så tycker jag heller dessa än de
som handlar om fisk och husdjursavel)
Genmodifierad mat står lågt i kurs hos svenska konsumenter s. 285 (lite överflödigt om man
läser de andra kapitlen i detta avsnitt)
• I vår brevid-läsningsbok Campbell handlar kapitlen kap 8-12 om olika aspekter av genetik.
Det är inget krav att du ska läsa allt som står där. För att kunna hänga med på föreläsningen
bör du dock ha följande grundbegrepp klara för dig:
- Gen
- Allel
- DNA
- Protein
- Enzym
- Cellkärna
- Cytoplasma
- Mutation
- Selektion
Har du den ”bruna Campbell” (seventh edition) är det kapitel 20 som är mest aktuellt.
För er som vill fördjupa er ännu mer, gå in på Gentekniknämndens hemsida.
http://www.genteknik.se/sv/2008--2011