GENETIK

advertisement
GENETIK
1.
2.
3.
4.
5.
Vad är en gen?
Vad är genteknik?
Varför är du inte en exakt kopia av dina föräldrar?
Vad är en kromosom? Hur många kromosompar finns i en människocell?
Välj ett djur och ge exempel på egenskaper hos djuret som är ärftliga och
egenskaper som främst har påverkats av miljön?
6. Vad är Gregor Mendel känd för?
7. Vad är det som avgör om ett barn blir en pojke eller flicka?
8. Rita ett korsningsschema som visar att två brunögda föräldrar kan få
blåögda barn.
9. Vad beror Downs syndrom på?
10.Vad är insemination?
11.Hur framställs insulin med hjälp av genteknik?
12.Ge ett exempel på vad genteknik kan användas till (inte insulin).
13.I en släkt finns det en känd gen för en dödlig sjukdom. Hur kan någon i
släkten undvika att få barn med denna sjukdom?
14.Vad är en klon?
15.Är det rätt eller fel att klona djur? Anteckna dina argument.
16.Förklara hur DNA kopieras i en cell.
17.Varför drabbas vissa pojkar av färgblindhet?
18.Vad är en plasmid?
19.Hur går kloning från hudceller av ett däggdjur till?
20.Tycker du att det ska bli tillåtet att klona människor? Motivera varför.
Evolutionen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vad är ett fossil?
Hur kan det finnas fossil av havslevande djur i berggrunden på land?
Vad är evolution?
Vad är det för skillnad på geologernas och historikernas medeltid?
Varför kunde det inte finnas växter och djur för 3,5 miljarder år sedan?
Varför är mutationer viktiga för evolutionen?
Ge exempel på hur nya arter kan uppkomma?
För cirka 200 miljoner år sedan hade jorden en enda kontinent som
kallades Pangea. Efter ett tag så splittrades denna kontinent och blev till
flera kontinenter. Hur kan detta ha påverkat uppkomsten av nya arter?
9. Vem var Charles Darwin?
10.Vad menade Darwin med ”naturligt urval”?
11.Hur skulle Darwin förklara utvecklingen av giraffens långa hals?
Download