Biologisk evolution är en teori att enkla organismer utvecklats

advertisement
Evolution
Biologisk evolution är en teori att enkla organismer utvecklats
genom tiden. Evolutionen drivs av arv och miljö. De bäst anpassade
överlever.
Evolutionsteorin är ingen tro, det är vetenskap byggt på
fakta genom observationer. Evolutionsteorin säger inte
hur livet blev till, men förklarar hur livet har utvecklats
och vad människan kommer ifrån.
Evolutionen visar att livet utvecklas. Allt liv på
jorden har utvecklats ur enklare livsformer.
Djur
Svampar
Växter
Urdjur
Bakterier
Att vi härstammar från en gemensam förfader går att se i fosterutvecklingen.
Vi kan också se likheter i organismernas byggnad. Här är till exempel
skelettet av människa, blåval och fladdermus. Trots att de lever i helt olika
miljöer, land, vatten, luft har skelettet likheter. Alla däggdjur har en
gemensam förfader.
Vi vet hur växter och djur har sett ut förr genom studier av fossil.
Fossil är avtryck av döda organismer. De äldsta fossilen är 3,9 miljarder år gamla bakterier.
Det biologiska artbegreppet.
Enligt detta artbegrepp består arter av individer som förökar sig med
varandra, men som inte under normala förhållanden förökar sig med
individer av andra arter. Detta innebär att olika arter som förekommer i
samma område normalt sett inte parar sig med varandra.
Variationer inom en art uppstår genom sexuell
fortplantning och mutationer.
Arv och miljö.
Diskutera och skriv ner era svar.
Förklara begreppet: Den bäst anpassningsbara, survival of the fittest.
Vad betyder
Evolution?
Hur vet vi hur organismerna såg ut förr?
Ge exempel på hur
evolutionen påverkas av både arv och
miljö.
Vad är en
art?
Hur uppstår
variationer inom en art?
Download
Study collections