Enskild inlämning evolution

advertisement
Åk 9 Enskild inlämning evolution, sista inlämning 15/1 -16
DC Nivå
Välj två av nedanstående frågor och svara utvecklat på dessa.
1. Vad menas med naturligt urval (”survival of the fittest”)? Ge exempel.
2. Vad menas med att den genetiska variationen kan göra så att en art överlever när miljön
förändras? Ge exempel
3. Hur tror man att nya arter har uppkommit enligt evolutionsteorin?
4. Av de många miljoner arter som funnits på jorden har många dött ut. Varför? Diskutera fram
så många tänkbara orsaker som möjligt. Använd er gärna av exempel.
5.
Vad tyder på att det har skett en utveckling av växter och djur från enkla till mer
komplicerade former? (Vilka bevis finns för evolutionsteorin?)
BA Nivå
Svara på en av ovanstående och en av nedanstående frågor.
1. Varför är biologisk mångfald viktigt för evolutionen?
2. Förklara hur det kan komma sig att en art kan dö ut, men att en annan kan överleva på grund av
den globala uppvärmningen.
Download