Planering So åk 9 HT 2011
Vecka
34
De båda världskrigen dess orsaker och följder
35
Forts.
36
Avsluta första världskriget prov fredag den 9/9
37
Mellankrigstiden och Ryska revolutionen
38
Forts. inlämning av uppgift fredag den 23/9
39
Andra världskriget
40
Forts.
41
Avsluta andra världskriget prov fredag den 14/10
42
Prao
43
Judendomen
44
HÖSTLOV
45
Judendomen inlämning av uppgift fredag den 11/11
46
Tema Hållbar utveckling
47
Forts.
48
Forts.
49
Forts.
50
Forts.
51
Forts.