JUDENDOM

advertisement
Åk 7-9
JUDENDOM
Jorden. Haven. Bergen. Öknarna. Skogarna. Djuren. Människorna. Varifrån
kommer hela denna värld? Varför finns den? Varför finns vi? Finns det någon
mening med livet? Hur ska vi leva det? Vad händer efter döden? Detta är stora
och viktiga frågor och människor har i alla tider vänt sig till olika gudar för att
få svar. Så gör många även idag och vi ska nu titta närmare på judendomen. En
mycket gammal religion, som tar oss flera tusen år tillbaka i tiden...
Efter avslutad kurs ska du…
1. kunna berätta hur judendomen uppstod och känna till viktiga namn i dess
historia.
2. känna till judarnas heliga skrifter.
3. kunna redogöra för judarnas syn på Gud, människan (livet och efter
döden), det judiska folket, Messias.
4. kunna ge exempel på hur man utövar judisk tro, såväl i vardag som i högtid.
5. kunna redogöra för de olika riktningarna inom judendomen.
6. kunna diskutera och fundera över förföljelsen av judar genom historien
och tänkbara orsaker kring dessa.
7. Ord och begrepp att känna till:
patriark
Messias
förbund
rabbin
israelit
synagoga
Kaanan
kipa
Tanach
sabbat
Tora
ortodox
Talmud
konservativ
Adonai
liberal
sekularisering
diasporan
antisemitism
förintelsen
getto
kocher
sionism
monoteism
Vi kommer att gå igenom och diskutera punkterna tillsammans, men även avbryta
med eget arbete, där du själv får söka information.
Material: So-rummet.se (religion, judendomen) – texter, föreläsningar, kartor
Genomgångar/diskussioner
Kompendie (för de som önskar)
Bedömning: Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor
genom ditt deltagande i diskussioner och uppgifter under lektionstid.
Tillsammans kommer vi överens om arbetsområdet ska avslutas med
ytterligare någon form av redovisning.
Download