Prov om judendomen

advertisement
Prov om judendomen med 7a och 7b 12 februari 2015
Namn: _______________________________________________________________:
1. En religion består av tre delar: riter, tro, traditioner. Man kan rita upp detta som tre cirklar inuti
varandra. Gör det och skriv rätt ord på rätt ställe.
2. Vad menas med en rit? Förklara och ge några exempel. Du kan ta exempel från vilken religion
du vill. Kan du ta exempel från judendomen är det extra bra!
3. Den judiska ”bibeln” är skriven på hebreiska och när vi studerat judendomen har vi stött på en
lång rad hebreiska uttryck. Förklara följande ord: (Skriv på lösblad om raden tar slut.)
Chetuvim ___________________________________________________________________
JHVH ______________________________________________________________________
Kippa ______________________________________________________________________
kosher______________________________________________________________________
Messias_____________________________________________________________________
Mezuzot ____________________________________________________________________
Neviim _____________________________________________________________________
Rabbin_____________________________________________________________________
Sabbat______________________________________________________________________
Tanach _____________________________________________________________________
Tefillin _____________________________________________________________________
Tora _______________________________________________________________________
4. För 2000 år sedan, strax innan Jesus levde fanns det en judisk rabbin som hette Hillell som sa
så här: ”Det du inte vill att människorna ska göra mot dig, det ska du inte göra mot dem”
a) Varför sa han så?
b) Vad menade han?
c) Vad tänker du om Hillells regel? Motivera ditt svar!
5. I 5.Moseboken 6:4 Finns den judiska trosbekännelsen. Slå upp ”bibelversen” och skriv ner
trosbekännelsen.
6. Har du koll på de olika judiska riktningarna?
Skriv ett O på det som stämmer bäst in på ortodoxa judar, K på konservativa och L på liberala
judar.
_____följer sällan matreglerna
_____följer vissa matregler men inte alla
_____försöker följa så många som möjligt av de 613 reglerna
_____män och kvinnor sitter tillsammans i synagogan
_____män och kvinnor, t ex gifta sitter tillsammans till höger
_____under gudstjänsten sitter kvinnorna på läktaren och männen nere i synagogan
_____äter inte fläskkött eller skaldjur
7. Berätta om en judisk högtid!
Tips på frågor du kan besvara i din text: När firas den? Hur länge firar man? Vad firar man? Hur
firar man?
8. Vårt sätt att räkna tid utgår från när Jesus föddes. Islam utgår från när profeten Mohammed
hade befriat staden Medina och satt igång tillbedjan av Allah där. Vad utgår judarna från för
händelse i sin tideräkning och vilket årtal är det nu enligt judarna?
9. I läroboken Religion 3 läste vi en intervju med den judiske lärare och musikern Michael
Kaufmann. I slutet av intervjun talade han om rasism. Vad behövs för att motverka rasism? Om du
minns vad Michel svarade så berätta om det. Och berätta vad du tänker. Börja med att förklara
vad rasism är. Skriv sedan om hur man motverkar rasism!
Kunskapskrav fråga 9
Du resonerar och argumenterar kring
moraliska frågeställningar och
värderingar genom att föra ___
underbyggda resonemang
E
C
A
enkla och till
viss del
utvecklade och
relativt väl
välutvecklade
och väl
10. Skriv en egen fråga om judendomen! Förklara varför frågan är viktig. Skriv sedan ett svar på
frågan.
Kunskapskrav fråga 1-8, 10
1. Du har ___ kunskaper om
judendomen och visar det genom att
2. ___ centrala tankegångar, urkunder
och konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Lycka till! /Calle Palm
E
C
A
grundläggande
goda
mycket goda
beskriva
förklara och
visa på
samband
mellan
förklara & visa
på samband
och generella
mönster kring
Download