Instuderingsfrågor: 1. Förklara följande begrepp: monoteism

advertisement
Instuderingsfrågor:
1. Förklara följande begrepp: monoteism, diasporan, antisemitism, pogrom, getto, jiddish, sionism,
aliyah, Förintelsen/Shoah/Holocaust, profet, Messias, messianska tiden, hebreiska, bokens folk,
Tora, Tanakh, Talmud, de tio orden, Kanaan/Juda&Israel/Palestina/Israel, tikkun olam, kabbala,
halacha, kosher, menora, omskärelse, rabbin, sabbat, synagoga
2. Vem är jude enligt judisk tro?
3. Varför är det inte så vanligt att människor konverterar till judendomen?
4. Vilka centrala tankegångar finns inom judendomen? (Redogör för dessa.
5. Vilken är den viktigaste judiska urkunden? Vilka delar består den av?
6. Tanakh består av religiösa berättelser med vissa historiska inslag. Vad menas med det? Förklara.
7. Vilka riter/heliga handlingar utför en troende jude i vardagen? Redogör för dessa och koppla
innehållet till centrala tankar inom religionen.
8. Ge exempel på och förklara olika övergångsriter inom judendomen.
9. Hur har världen skapats enligt judendomen?
10. Vad är meningen med livet enligt judendomen?
11. Hur ska människan leva sitt liv och veta vad som är rätt eller fel enligt judendomen?
12. Vad händer när vi dör enligt judendomen?
13. Ge exempel på hur det judiska folket under historien mötts av fördomar och förtryck.
14. Koppla några judiska högtider till händelser ur historien.
(Vilken historisk händelse ligger bakom högtiden? Vad kan du berätta om den historiska händelsen
som är ursprunget? Vad kan du berätta om själva högtidsfirandet? Kan du koppla den historiska
händelsen och högtiden till någon central tankegång? Är det en positiv eller negativ händelse ur
historien som uppmärksammas?)
15. Hur är det att leva som jude utanför Israel, i diasporan? Vilka möjligheter och svårigheter finns det
idag ifall du jämför med tidigare epoker i historien?
16. Redogör för de nutida judiska riktningarna av judendom; reform/liberal judendom, ortodox
judendom, konservativ judendom och kulturell judendom. Likheter mellan riktningarna? Skillnader?
17. Hur är det att leva som jude i Israel; hur påverkar judendomen samhället och människorna?
18. Beskriv kort bakgrunden till Israel-Palestinakonflikten.
19. Att fortsätta med att uppföra bosättningar för invånarna och att skapa fred och stabilitet i
samhället– det är två frågor som intimt hänger ihop med varandra. Dessa frågor är mycket viktiga
för att lösa konflikten mellan judar och araber i Israel, men är det politiska eller religiösa frågor?
Resonera.
20. Hur jämställda är män och kvinnor inom judendomen?
Download