Traditioner och riktningar

advertisement
Traditioner och riktningar
Instuderingsfrågor till lärobokstexten på sidorna 56-63. Besvara dem i ditt skrivhäfte och
försök att formulera dig så att frågorna kommer med i svaren.
1. Vad är Talmud egentligen?
2. På vilket sätt är: a) Maimonides filosofi och b) kabbalan, nya tolkningar av
judendomen? Vad var ”det nya”?
3. Vad menas med ”tikkun olam” och på vilka sätt är alla människor inbjudna för att
hjälpa till med detta enligt judisk tro?
4. Redogör för de nutida judiska riktningarna: a) reformjudendom/liberal judendom, b)
ortodox judendom, c) konservativ judendom, d) kulturell judendom
5. Hur påverkar judendomen samhället och människorna i dagens Israel? Ge exempel!
6. Enligt lagen om återvändande till Israel har alla judar i hela världen rätt att bli
israeliska medborgare. Vilka problem har detta skapat i Israel? Hur skulle problemen
kunna lösas?
7. Hur är det att leva som jude utanför Israel, i diasporan? Vilka möjligheter och
svårigheter finns det idag om du jämför med tidigare epoker i historien (se din
tidslinje)?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards