Judendom - Skolbloggen

advertisement
Judendom
15
16
17
Lektion tisdag
Lektion fredag
Läxa
Judendom
• Tro och lära
•
•
•
•
•
•
Riter ( ex omskärelse)
Dagligt liv
Högtider
Meningen med livet
Livets skeenden
Kvinnor och män
Fredag:
• Bön och synagoga
• Riktningar ( ex ortodox,
sekulariserad,
reform,liberal)
• Symboler
Fredag:
Israel och omvärlden
Fredag:
•
•
•
•
Vem är jude?
Utbredning
Heliga skrifter
Regler
Judisk historia
Redovisning av högtid
•
•
•
•
Gudssyn
Messias
Messiansktid
Människosyn
Tittat på filmen om judendom
på
lesson.skolbloggen.se
OBS! Frågorna ska besvaras
senast v 17
Sett filmen om Vem är jude?
På lesson.skolbloggen.se
Mejlat in svaren på frågorna
till filmen om judendom
(Religionsfröknarna)
frågorna finns på
lesson.skolbloggen.se
18
Måltid
Eget val inom judendom
Inlämning av hur du vill visa
dina kunskaper
19
Eget val inom judendom
Lov
20
Eget val inom judendom
Eget val inom judendom
De som har valt muntlig
redovisning, redovisar idag
21
Judendom prov
Egen fördjupning i religion
Inlämningsuppgift av arbeten eller samhällskunskap
planscher, filmer, key notes
mm
Tisdag:
Egen fördjupning i religion
eller samhällskunskap
Egen fördjupning i religion
Fredag:
23
Betyg
Lov
24
Betyg
Avslutning
22
eller samhällskunskap
Allt klart
Fredag:
de som ska redovisa muntligt
gör det idag
Prov för de som valt detta
Inlämning av av eget val
Fördjupning och
komplettering klar
Download