De tre monoteistiska världsreligionerna

De tre monoteistiska
världsreligionerna:
Judendom
Kristendom
Islam
Monoteism – vad är det?
• Mono betyder en eller ett.
• Teism är uppfattningen om att gud har skapat
världen och ingriper/lägger sig i vad som
händer i världen.
• Monoteism är alltså uppfattningen att det
bara finns en gud som har skapat världen och
ingriper/lägger sig i vad som händer i världen.
Monoteism i Mellanöstern
När började det – eller vem var först?
Judendom
Kristendom
Islam
1800 f. Kr.
År 0
600-talet
Abraham
Jesus
Muhammed
De heliga böckerna
Judendom
Kristendom
Tanach GT
Bibeln GT & NT
Islam
Koranen
Historisk kontext – under vilka
förutsättningar föddes religionerna?
Judendom
Kristendom
Islam
Antiken
Grekland
Antiken
Romarriket
Medeltid
Östrom
Mecka
Likheter mellan de tre monoteistiska
världsreligionerna
• Alla har en helig bok.
• Alla tror att Gud har skapat universum och allt
som finns där, som planeter, människor, växter
och djur.
• Alla tillmäter Abraham stor betydelse.
• Alla tror i olika form på skapelsemyten om
Adam och Eva samt myten om Noa och arken.
• Alla är monoteistiska – de tror bara på en Gud
Hur ser det ut idag - var finns
Judendom, Kristendom och Islam?
Globaliseringen – religionerna finns
överallt i världen
• Judar – cirka 14 miljoner.
• Kristna – mellan 1,5 till 2 miljarder.
• Muslimer – mellan 1 till 1,8 miljarder.
Diskussionsfrågor
• Vad är det för olikheter mellan de olika
religionerna?
• Vilken religion vet du mest om och vilken vet
du minst om, och vad vet du?
• Varför tror du att människor från de olika
religionerna inte kommer överens ibland?
• Hur kan religionerna vara så olika om de tror
på samma Gud?