RELIGION Judendom och islam samt etik Det sista vi kommer att

RELIGION
Judendom och islam samt etik
Det sista vi kommer att arbeta med i so det här läsåret är religion. Ett moment
kommer att handla om de två religionerna judendom och islam och ett moment
om etik. Vi kommer att jobba med följande tre kunskapskrav;
Kunskapskrav
Religion och andra livsåskådningar
Att eleven har kunskaper om judendom och islam som t.ex. dess historia, viktiga
personer och berättelser, heliga platser, riter, högtider symboler samt heliga
böcker. Du ska också kunna förklara vad som är utmärkande för de två
religionerna och kunna se likheter och skillnader. Ord och begrepp inom
judendom och islam.
Religion och samhälle
Eleven ska kunna ge exempel på och kunna diskutera konflikter i samhället
kopplat till religion, exempelvis konflikten Mellanöstern mellan Israel och
Palestina, religiösa terrorister eller konflikter i det moderna samhället mellan
synen på sexualitet, religionsfrihet och synen på jämställdhet.
Etik
Att kunna resonera kring moraliska dilemman, vad som är rätt och fel. Att
analysera och argumentera efter olika etiska modeller, som t.ex. plikt- och
konsekvensetik.