Planering religion åk 6 Följande sidor är innehållet på: Judendomen

Planering religion åk 6
Följande sidor är innehållet på:
Judendomen: 44-45, 46-47, 56-57, 58, 60-61.
Kristendomen: 8, 12-13, 21, 23, 24-25, 26, 29,
Islam:70-74, 82-84, 86-87
Samt anteckningar från lektioner och studiebesök.
Följande ska ni kunna:



Likheter och skillnader mellan världsreligionernas (judendomen, kristendomen och islam)
heliga platser, ritualer, rum och levnadsregler.
Känna till konkreta religiösa uttryck kopplat till centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Känna till några högtider och traditioner inom de tre världsreligionerna
Begrepp
Monoteism
Jahve
Treenigheten
Allah
Mose
Jesus
Muhammed
Messias
Tanakh
Torah
Bibeln
Koranen
Synagoga
Kyrka
Moské
Ortodoxa
Katoliker
Protestanter Shia
Sunni
Jul
Påsk
Pesach
Id Al-Fitr
De fem pelarna
Menora
Kors
Månskära
Tio budorden
Kippa
Abraham
Davidsstjärna
Instuderingsfrågor
Skriv svaren i din skrivbok.
Vilka symboler finns inom judendom, kristendom och islam?
Vilka heliga platser finns det inom de abrahamitiska religionerna?
Hur grundades de olika abrahamitiska religionerna och av vem/vilka?
Vilka olika högtider har man inom judendom, kristendom och islam?
Vad har de abrahamistiska religionerna gemensamt?
Varför finns det religiösa klädesplagg, symboler och högtider i nästan alla religioner?
Vilka viktiga ceremonier (t ex dop) finns det inom världsreligionerna? Jämför religionerna med
varandra och vilka likheter och skillnader kan du se? Fundera om ceremonin har en koppling till
religionens centrala tankegång.
Vad går religionernas centrala tankar ut på? Hur ser de på begreppet Gud i stort? Likheter och
skillnader? Hur skapades världen enligt världsreligionerna?