Inlämningsuppgift – Judendom-islam

advertisement
Inlämningsuppgift – Judendom/Islam
Inlämning senast fredag 24/10
E
Du för enkla resonemang
om likheter och skillnader
inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar.
Kunskapskrav
C
Du för utvecklade
resonemang om likheter
och skillnader inom och
mellan några religioner och
andra livsåskådningar.
Du kan göra en jämförelse där
några likheter och skillnader
förklaras.
Du gör en jämförelse där likheter
och skillnader förklaras med
exempel.
E
Eleven har grundläggande
kunskaper om
kristendomen och de andra
världsreligionerna och
visar det genom att
beskriva centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck
och handlingar inom
religionerna.
Kunskapskrav
C
Eleven har goda kunskaper
om kristendomen och de
andra världsreligionerna
och visar det genom
att förklara och visa på
samband mellan centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck
och handlingar inom
religionerna.
Du använder korrekt fakta i dina
exempel.
Du använder fakta för att visa på
likheter och skillnader mellan de
religiösa uppfattningarna.
A
Du för eleven välutvecklade
och nyanserade resonemang
om likheter och skillnader
inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar.
Du gör en jämförelse där du förklarar
och problematiserar likheter och
skillnader och använder förtydligande
exempel i ditt resonemang.
A
Eleven har mycket goda
kunskaper om kristendomen
och de andra
världsreligionerna och visar
det genom att förklara och
visa på samband och
generella mönster
kring centrala tankegångar,
urkunder och konkreta
religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Du använder fakta för att förtydliga
och utveckla och problematisera dina
resonemang.
1. Jämföra gudsbilder och trosuppfattning:
Nedan finner du tre trosbekännelser. Resonera om likheter och skillnader mellan dessa och
vilken innebörd detta får för troende. Använd exempel för att förtydliga i texten.
Judendom:
”Hör, Israel! Herren är vår Gud,
Herren är en. Du skall älska
Herren, din Gud, av hela ditt
hjärta, med hela din själ och
med all din kraft. Dessa ord
som jag i dag ger dig ska du
lägga på hjärtat. Du skall
inpränta dem i dina barn och
tala om dem när du sitter i ditt
hus och när du är ute och går,
när du lägger dig och när du
stiger upp. Du skall binda dem
som ett tecken kring din arm,
och de skall vara ett
kännemärke på din panna. Du
skall skriva dem på dina
dörrposter och i dina
stadsportar”.
Kristendom:
Vi tror på Gud Fader
allsmäktig, himmelens och
jordens skapare.
Islam:
”Det finns ingen gud utom Gud
och Muhammed är
Guds profet”.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige
Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden
igen ifrån de döda, uppstigen
till himmelen, sittande på
allsmäktig Gud Faders högra
sida, därifrån igenkommande
till att döma levande och
döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas
förlåtelse, de dödas
uppståndelse och ett evigt liv.
2. Förklara likheter och skillnader mellan deras gudsbilder och vilka
konsekvenser det får för troende.
3. Judendom, kristendom och islam har flera stora likheter både vad
det gäller ursprung, syn på Gud, platser och viktiga personer.
Förklara och resonera om likheter och skillnader mellan
religionerna.
4. Jämför hur judar och muslimer ser på Torah respektive Koranen.
Resonera om likheter och skillnader.
Download