ATT PLUGGA PÅ INFÖR PROVET MÅNDAGEN DEN 23/1
-
Läs kapitlet om Bibeln och Judendom i ”Religion och Sammanhang” (S. 33-71)
Titta igenom dina eventuella anteckningar från lektionerna.
Gå gärna in på www.religionskunskap.weebly.com för ytterligare information.
Instuderingsfrågor och lite att fundera kring:
-
Hur många delar innehåller bibeln och hur många böcker finns det totalt?
Vilka olika bibelsyner finns det?
Vilken är din bibel syn? Varför har du denna syn?
På vilket sätt är Abraham stamfader till de tre Abrahamitiska religionerna
(Judendom, kristendom och islam)?
Fundera kring de tio budorden, vilka är viktiga och vilka kan man stryka enligt
dig?
Varför är Moses en viktig profet för judarna?
Vad är theodicéproblemet och vilken är den vanligaste förklaringen på
problemet? Håller du med om det? Varför? Varför inte?
Vad kan du om de judiska matreglerna?
Vilka är de tre riktningarna inom judendomen?
Hur ser judarna på Messias?
Var firas gudstjänsten?
Vad händer under Sabbaten?
Berätta om en judisk högtid.
Skriv några likheter mellan de Abrahamitiska religionerna.
Vilken syn har de tre religionerna på Jesus?
Vad händer efter döden enligt judendomen?
Lycka till önskar Anders.