Vad du behöver kunna för att nå minst E i betyg i det första
momentet i religion – Världsreligionerna:
 Du ska ha kunskaper om det viktigaste inom de 5 världsreligionerna t ex:
o Inom hinduismen tror man på återfödelse och beroende på karman
så återföds man högre eller lägre. Målet är att slippa återfödas och
då uppgår atman (den personliga själen) i brahman (världssjälen).
Man ska leva så att man får en god karma och man offrar och ber
till flera gudar.
o Inom buddhismen tror man inte på någon gud. Man tror att
människan återföds men målet är att slippa återfödas (nirvana).
Livet är ett lidande, lidandet beror på livstörsten (begäret – att vi
hela tiden vill ha det bättre)) och man kan bli fri från livstörsten
genom att följa den åttafaldiga vägen som kan sammanfattas med
att man ska: 1. Tänka och förstå rätt. 2. Göra rätt mot andra
människor. Meditera rätt så att man når insikt.
o Inom islam, judendom och kristendom så tror man på en gud
(samma gud) och man ska leva rätt under sitt liv. Efter livets slut så
kommer Gud att döma människorna antingen till ”paradiset” eller
till ”helvetet” beroende på hur man har levt.
o Inom islam följer man de fem grundpelarna och Koranen, inom
judendomen följer man 10 Guds bud och Toran och inom
kristendomen följer man 10 Guds bud och Jesus budskap i Nya
testamentet i Bibeln.
o Du ska också känna till och veta något om skillnaderna mellan de
tre huvudinriktningarna inom kristendomen (katolska kyrkan,
ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkan).
o Dessutom ska du känna till heliga skrifter, gudstjänstlokaler,
grundare, symboler, viktiga heliga dagar samt religiösa ledare inom
de fem världsreligionerna. Använd dig av översikten som du har
fått och som finns på hemsidan.
 Du ska kunna jämföra de fem olika religionerna. Vilka likheter finns det?
Vilka skillnader finns det? Använd dig då gärna av översikten du har fått.
 Du ska kunna uttrycka något om hur samhället kan påverkas av
religionen. Och hur religionen kan påverkas av samhället. Det kan vara
kulturellt och politiskt.
 Du ska kunna uttrycka något om hur individer kan påverkas av religionen
och andra livsåskådningar. T ex hur man som barn eller tonåring kan
påverkas och formas av religioner eller livsåskådningar.
Jörgen 160928