provfragor-varldsreligionerna-6b

advertisement
Provfrågor världsreligionerna 6B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Varför bör varje muslim någon gång i sitt liv besöka Mekka?
Vilka är de 3 viktigaste gudarna i hinduismen?
Vilka var det som korsfäste Jesus? Varför gjorde de det?
Vad heter buddhismens grundare?
Vad heter de 2 delar som finns i Bibeln?
Vilken symbol har buddhismen? Vilken innebörd har symbolen för
världens buddhister?
7. Hur många anhängare har buddhismen? När grundades religionen?
Var i världen hittar du de flesta buddhister?
8. När, var och hur kom Koranen till?
a. Vad heter den heliga skriften i Buddhismen?
9. Vilken av världsreligionerna är störst? Varför är det så, tror du?
10.
Vad heter islams heliga skrift?
11.
Vilka är de 5 pelarna i Islam? Varför är de viktiga för en muslim?
i. Förklara!
12.
När, var och hur grundades hinduismen?
13.
I kristendomen är en av symbolerna en fisk. Varför är den ett
i. Tecken för kristendomen?
14.
Hur gammal är kristendomen?
15.
Vilka likheter och skillnader finns det mellan religionerna
kristendom och islam?
Download