Religion 3 - Katrineholm

advertisement
Distansuppgift v 47 Religion
”Hinduism och Buddhism”
SP3
Läroboken s. 168-198 och 204-236.
1. Gör två listor på de viktigaste begreppen från både hinduismen och buddhismen.
Vad betyder begreppen?
2. Gör en tredje lista med begrepp som går igen i båda lärorna.
Vad kan man dra för slutsatser av detta?
3. Gör 10-15 instuderingsfrågor till hinduismen och lika många till buddhismen.
Ange tänkta svar
4. Föreslå 5-10 diskussionsfrågor till båda lärorna tillsammans.
5. Med hjälp av de tidigare uppgifterna skall du jämföra hinduismen och buddhismen.
Vad ser du för likheter och skillnader?
Arbetsupgifterna lämnas som vanligt till mig direkt efter distansdagen!
Göran A.
Download