Grupp_ gudsuppfattning

advertisement
Gruppuppgift hinduism och buddhism
1. Grupp 1: ”Rit och liv” inom buddhism. Här kan ni titta på t.ex.
meditation, symboler, kloster, munkar, nunnor samt vallfärdsmål och
dess betydelse - max 3
2. Grupp 2: ”Tro och etik” inom buddhismen. Här kan ni titta på t.ex.
legenden om Buddha, han som ”lärokropp” och som historisk person,
läran, gudsuppfattningen och återfödelse - max 3
3. Grupp 3: ”Rit och liv” inom hinduismen. Här kan ni titta på
symboler, bön, livets stadier, högtider och vallfärder - max 4
4. Grupp 4: ”Tro och etik” inom hinduismen. Här kan ni tex titta på
kretsloppet, återfödelse, Dharma, Samsara, hur man ska leva - max 4
5. Grupp 5: ”Gudsuppfattning” inom hinduismen. Här kan ni titta på
de olika gudarna och dess betydelse - max 5
6. Grupp 6: ”Kultur och samhälle” inom både buddhismen och
hinduismen. Här kan ni t.ex. titta på Dalai Lama, hur det ser ut mellan
Kina och Tibet idag, kvinnans roll, kastsystemet och Ghandi - max 5
Download