Instuderingsfrågor hinduism och buddhism 1. Förklara dessa

advertisement
Instuderingsfrågor hinduism och buddhism
1. Förklara dessa begrepp (inom hinduismen): dharma, samsara, karma, Atman och
Brahman. Maya
2. Vad innebär ahimsa?
3. Nämn några olika inriktningar i hinduismen. Vad karaktäriserar dem? Vilken är den
största inriktningen?
4. Hur kan hinduismen ta sig uttryck i människors sätt att handla och tänka?
4a. Vilka är hinduismens livsstadier och livsmål?
5. Vilka är de tre största gudarna inom hinduismen och vad står de för? Hur är
förhållandet till gud och vad skiljer här från buddhismen?
6. Vilka är hinduismens heliga skrifter?
7. Vad innebär kastsystemet?
8. Redogör för legenden om Buddhas (Siddhartas) väg från födelse till upplysning.
9a. Redogör för de fyra ädla sanningarna
9b. Förklara de åtta punkterna i den åttafaldiga vägens innebörd. Ex: vad menas med
rätt insikt?
9c. Vad innebär begreppet dukkha?
10a. Förklara begreppen anatman och nirvana.
10b. Vad är en stupa?
11. Vilka olika inriktningar inom buddhism finns det och vad kännetecknar dem?
12. Redogör för förhållandet mellan lekmän och munkar inom theravada.
13. Hur ser buddhister på kastsystemet?
14. Om en hindu och en buddhist skulle diskutera meningen med livet, hur skulle deras
ståndpunkter se ut? Vad kan de vara ense/oense om?
Download