Instuderingsfrågor till hinduismen

advertisement
Instuderingsfrågor till hinduismen
Här kommer några grundläggande begrepp som är viktiga att förstå för att kunna ge sig in i
hinduismens värld. Försök förklara dem med egna ord.
Brahman
Ganges
Andakt
Varanasi
Brahma
Vishnu
Shiva
Durga/Kali
Ganesha
Krishna
Vedaböckerna, Upanishaderna, Bhagavadgita
Atman
Karma
Dharma
Samsara
Kast
1. Försök förklara vad som menas med hinduism, tänk på historia och livsmönster.
2. Förklara vad som menas med polyteism, monoteism, ateism och panteism.
3. Vilken trosuppfattning tillhör hinduismen, utveckla.
4. Beskriv några huvuddrag i hinduismens livsmönster. Ex riter, giftermål, döden etc.
5. Vilka olika skäl kan finnas till at kon betraktas med särskild vördnad?
6. Hur många gudar finns det i hinduismens gudavärld?
7. Vad betyder Bhakti?
8. Vad är det speciella med Bhaktianhängarna?
9. Vad vill man bli befriad från efter sin död?
10. Berätta om tre olika vägar till befrielse.
11. Hur kan en hindu förklara det till synes orättvisa kastsystemet?
12. Vad hette den store frihetskämpe som kämpade för ett jämlikare samhälle och för Indiens
självständighet?
13. I det svenska samhället finns också samhällsgrupper, kan man säga att Sverige också är ett
kastsamhälle? Förklara hur du tänker.
14. Ett viktigt begrepp som inte tas upp i avsnittet om hinduism är Ahimsa, om du följt med
på lektionerna kan du säkert försöka förklara det ändå?
15. Finns det något som tilltalar dig i hinduismen? Vad i så fall? Och varför?
Download