Hinduismen: Uppdrag nr 2

advertisement
Hinduismen: högtider, symboler, heliga platser
Hinduismen: Uppdrag nr 2
Inom Hinduismen firas många högtider. I filmen Vi tittar på världsreligionerna - Hinduism
(http://beta.sli.se) får vi se några av dem.
Eleverna forsätter att arbeta i samma grupper (om 2 personer).
I detta uppdrag skriver ni tillsammans i ett delat dokument som ni lägger in i er tidigare mapp (med
ett namn på en hinduisk gud). Ni döper dokumentet ”Uppdrag 2”. Ni letar efter information och
svarar på följande frågor:
1. När, hur och varför firas Divalfesten och Holi?
2. Den viktigaste symbolen inom Hinduismen är tecknet "Om". Hur ser tecknet ut och vad det
symboliserar? Kopiera gärna in tecknet ert dokument.
3. Hur ser ett typiskt hinduiskt tempel ut, inne och utsidan? Hur vördar hinduer sina gudar,
böneställning? Varför vill fromma hinduer bada i Ganges? Kopiera gärna en bild på ett hinduiskt
tempel.
Ni bestämmer i gruppen hur ni vill arbeta. Ert dokument ska innehålla korta svar på alla frågor, minst
2 bifogade bilder som passar till texten och förteckningen på era källor.
Ni söker själva efter relevant information. En bra källa är texten som ligger på bloggen Hinduism Fem världsreligioner ss 14-16, 18-19 och hänvisade länkar (se SO- vår blogg). Filmen Vi tittar på
världsreligionerna - Hinduism är också en bra källa till informationen.
Deadline för uppdraget är nästa måndag 25 januari 2016.
Download