Lämnas in senast 11 februari! Ni har inga läxor i SO

advertisement
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT
Hinduism & buddhism
Lämnas in senast 11 februari!
Ni har inga läxor i SO under denna period utan får arbeta med detta
självständigt såväl i skolan som, om ni behöver, hemma.
***************************************************
Uppgiften: Du ska skriva en sammanhängande text där du tar upp och
resonerar/diskuterar/svarar på följande frågor:
 Hur ska människan leva enligt buddhismen?
 Hur ska människan leva enligt hinduismen?
 Hur ska människan leva enligt dig själv?
 Vad är meningen med livet enligt en hindu?
 Vad är meningen med livet enligt en buddhist?
 Vad är meningen med livet enligt dig själv?
Hur tror du att det skulle vara att växa upp
i ett samhälle präglat (lagar, regler och hur
man är av varandra påverkas) av:
 hinduism
 buddhism
Vilket samhälle skulle du föredra att leva i
om du hade att välja mellan dessa två
ovanstående och det samhälle du lever i
idag?
Glöm inte att även kolla på den
pedagogiska planeringen för
arbetsområdet under arbetets gång!
Download