Jämförelse hinduism

advertisement
Jämförelse hinduism/buddhism
Skriv en jämförande text mellan hinduismen och buddhismen.
Vi utgår från cirkelmodellen.
1.
2.
3.
4.
Grundkunskaper- genomgångar, häftet, jämförelsematris.
Gemensam läsning av exempeltext.
Gemensamt skriva text, tips kring innehåll och hur man kan utveckla.
Skriv en egen text. Gör gärna en tankekarta, Vilka jämförelser ska du ha med?
Använd gärna textbindningsord som på grund av, därför att och eftersom.
Ange källa eller källor som du använt.
Dela texten med [email protected]
E
Du för TRE enkla
resonemang om likheter och
skillnader mellan hinduism
och buddhism
C
Du för TRE utvecklade
resonemang om likheter och
skillnader mellan hinduism
och buddhism
A
Du för FYRA väl utvecklade
resonemang om likheter och
skillnader mellan hinduism
och buddhism
Du visar vilka källor du har
använt och för ETT enkelt
resonemang om en källas
trovärdighet
Du visar vilka källor du har
använt och för ETT utvecklat
resonemang om en källas
trovärdighet
Du visar vilka källor du har
använt och för ETT väl
utvecklat resonemang om
en källas trovärdighet
Download